Download toegangskaart

Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen

Het gaat goed met de bouw. De vraag in de branche overstijgt inmiddels weer het aanbod, en orderportefeuilles zijn goed gevuld. Daarnaast hebben technologische ontwikkeling en digitalisering grote impact op het bouwproces. Intelligent bouwen heeft de toekomst. Kennis en techniek ontwikkelen zich door, om duurzame en gezonde gebouwen te maken. In Noord-Nederland zorgt de aardbevingsproblematiek voor een extra stimulans voor innovaties en productontwikkeling.

Aardbevingsbestendig bouwen

Hoe kun je woningen bouwen die beter bestand zijn tegen aardbevingen? En hoe pas je bestaande woningen aan? Het zijn vragen waar, tot een paar jaar geleden, weinig bouwers in Noord-Nederland een antwoord op wisten. Hoe vervelend de aanleiding ook, de aardbevingsproblematiek betekent een stimulans voor de innovatiekracht van de bouwsector in het Noorden. Er moet opnieuw gekeken worden naar zaken als constructie en materialen, vorm en fundering. Door samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs is er inmiddels in korte tijd een nieuwe expertise opgebouwd.

Bouwen met respect voor mens en milieu

Duurzaam Bouwen is meer dan alleen energiebesparing. Het betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen, een gezond binnenmilieu met goede ventilatie, prettige en leefbare huizen en gebouwen, hergebruik van materialen, verantwoord watergebruik en het voorkomen dat grondstoffen uitgeput raken. Duurzaam bouwen zet aan tot innovatie en productvernieuwing.

15 bedrijven met een expertise op het gebied van aardbevingsbestendig en duurzaam bouwen zijn op het themaplein vertegenwoordigd. Het bijeenkomstenprogramma zorgt voor verdere verdieping van het onderwerp.

Programma

BuildinG zoekt partners voor BuildinG Digital.

BuildinG start in 2018 met het project BuildinG digital: het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een spannende werkplaats voor digitale bouwtechniek op het demoterrein van BuildinG op de Groninger campus. Voor leerlingen, studenten èn professionals uit de bouw, zowel van opdrachtgevers als opdrachtnemers. En bezoekmogelijkheden voor geïnteresseerde eindgebruikers. Met 3d-printfaciliteiten, virtual/augmented reality, bim, & robotics. 

Het ontwerp- en bouwproces zelf is een demoproject voor “de nieuwe keten”. Dat gaat over technische innovatie, zoals parametrisch ontwerpen, nieuwe biobased materialen en een integraal solarroof. Maar evenzeer om sociale innovatie. Hoe veranderen de rollen in het bouwproces en hoe ziet de samenwerking eruit als we een systeemsprong maken met disruptieve innovatie? En wat betekent dat voor de competenties en skills in onze teams en dus de uitdagingen voor het scholenveld?

We gaan een consortium samenstellen met partijen groot en klein. Voorwaarde is dat men zich wil verbinden aan de ontwikkeldoelen en kennis durft te delen. En zelf inbreng levert in de vorm van materiaal, kennis, cash of uren. Graag ook opdrachtgevers. Echte co-creatie dus. Partners worden koploper, kunnen zich profileren en zelf gebruikmaken van het paviljoen.

Een 3d-luchtkasteel? Of gaan we het “gewoon” doen? Hierover gaan we op de promotiedagen in gesprek met o.a.:

Dinsdag 7 november: 19.00 uur

De kracht van mensen
Jaap Neijzen (Archipunt)

Of het nu om opdrachtgevers gaat, of om medewerkers; wanneer je oog hebt voor een ander, kom jezelf ook verder. Dat is zoals Jaap Neijzen, eigenaar van Archipunt, het ziet. 
Hij heeft deze waardes overgebracht op zijn bedrijf met 75 medewerkers. Jaap vertelt hoe
zijn persoonlijke zoektocht heeft geleid tot een succesvol bedrijf en vertelt hoe belangrijk het is om te weten "waarom" je doet wat je doet. Wanneer je op zoek bent naar inspiratie, zorg dan dat je om 15 u aanwezig bent op het aardbevingsbestendig- en duurzaam bouwen plein. Jaap gaat daar graag met je in gesprek.

Di 7 november en woensdag 8 november: 15.00 uur

Innovatie: biobased bouwblok van Gridcorn
Doeko Welp, directeur Gridcorn

Gridcorn heeft een nieuwe bouwsteen ontwikkeld voor onder andere de woningbouw, gemaakt van gerecycled glas met een speciale bio-binder. In vergelijking met de standaard baksteen heeft deze bouwsteen een lage CO2 footprint. Bovendien is het bouwmateriaal lichter, goed isolerend, sterker en aardbevingsbestendiger dan een traditionele bouwsteen. Het blok vervangt in één keer de buitenmuur, isolatie en de binnenmuur. Met het bouwblok won Doeko Welp de eerste prijs bij de Startup Fast Track van de Energy Academy Europe. Hij overtuigt u in 5 minuten van de voordelen voor de architect, de bouwer en natuurlijk de eindgebruiker.

Woensdag 8 november: 17.00 uur

EPI-Kenniscentrum - Wat doet aardbevingsbestendig bouwen en herstellen met je?

Het EPI-Kenniscentrum is het opleidingscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen. De focus van het instituut ligt op Educatie, Praktijk en Innovatie.

Gerke Brouwer (directeur woningcorporatie Marenland), Justin Richardson (onderzoeker Gronings Perspectief van Rijksuniversiteit Groningen) en Martin Franken (voorzitter huurdersvereniging de Maren) zijn door EPI kenniscentrum uitgenodigd om uitgenodigd voor een discussie over wat aardbevingsbestendig bouwen met je doet. En dan vanuit het perspectief als bewoner, bouwer en opdrachtgever.

Woensdag 8 november 19.00-20.00 uur