Download toegangskaart

Duurzaam Inspiratie Plein

Op weg naar Groene Groei in Noord-Nederland

De verduurzaming van de economie is de grootste uitdaging van het Nederlandse bedrijfsleven in de komende decennia. In alle sectoren vinden innovaties van producten, diensten en processen plaats, waarmee de nieuwe, groene economie steeds meer realiteit wordt en steeds meer wordt gezien als een aanjager van de economische groei.

Noord-Nederland heeft zich ten doel gesteld koploper te zijn bij deze duurzame ontwikkeling. En met succes! Zo loopt het Noorden ver voor bij de energietransitie en de productie van duurzame energie. Innovatieve en creatieve ondernemers worden gestimuleerd en er wordt gezocht naar innovatieve oplossingen waarmee bedrijven en instellingen in het Noorden hun bedrijfsvoering kunnen verduurzamen.

Groene Groei is één van de speerpunten van de Promotiedagen 2019. Met een Duurzaam Inspiratie Plein en een Duurzame Inspiratie Route over de beursvloer geven we een beeld van de vele innovatieve, duurzame projecten die in Noord-Nederland worden ontwikkeld. 4 deelgebieden komen aan bod: Duurzame Energie, Duurzame Bouw, Duurzame Mobiliteit en Circulaire Economie. Daarnaast wordt een inspirerend programma rondom Duurzaamheid georganiseerd, bekijk hier het beursprogramma.