Download toegangskaart

Fryslân Hûs

Innovatie is de sleutel tot succes, dit weten ze in Friesland ook. Friesland barst dan ook van de innovatieve ondernemers die samen aan de toekomst willen werken. 

Dit jaar nieuw op de beurs: Het Fryslân Hûs! Het plein is dé plek waar Friese ondernemers contacten leggen, onderhouden en zakendoen met andere ondernemers. Het netwerkplein in combinatie met een eigen stand, garanderen een sterke uitvalsbasis om te netwerken en zaken doen met andere beursdeelnemers uit de eigen en andere provincies. 

-----

 

 

 

Ynnovaasje is de kaai ta sukses, dat witte se yn Fryslân ek. Fryslân barst dan ek fan de ynnovative ûndernimmers dy 't mei-inoar oan de takomst wurkje wolle.

Dit jier nij op de beurs: It Fryslân Hûs. It plein is it plak dêr 't Fryske ûndernimmers kontakten lizze, ûnderhâlde en saken dwaan mei oare ûndernimmers. It netwurk plein yn kombinaasje mei in eigen stân garandearje in sterke útfalsbasis om te netwurkjen en saken dogge mei oare beurs dielnimmers út de eigen en oare provinsjes

-----

Wil je meer informatie of deelnemen aan Het Fryslân Hûs? Neem gerust contact met ons op via: 050-525 8999 of info@promotiedagen.nl

 

Ook de nieuwsbrief ontvangen?