Download toegangskaart

Plein No(o)rd

Het hoge Noorden van Nederland en Noordwest-Duitsland hebben veel gemeen. Cultuur, historie, samenleving, landschap, taal en economie tonen veel overeenkomsten. Er is dan ook veel te winnen bij een stevige grensoverschrijdende samenwerking.

In de afgelopen jaren, zijn op veel verschillende gebieden samenwerkingsverbanden ontstaan en maken Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland gebruik van elkaars talenten. Belangrijke thema’s zijn bio-economie, digitalisering, maritiem en de ‘Arbeidsmarkt Noord‘ waar ook onderwijsinstellingen uit beide landen in meedoen. In de afgelopen jaren is het ook in toenemende mate gelukt om innovatie en het innovatievermogen van het door grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking te versterken.

Samenwerken over de grens kan ook het MKB veel opleveren. Wie denkt dat zijn afzetmarkt stopt bij Nieuweschans laat veel kansen liggen. Op de Promotiedagen kun je op een laagdrempelige manier uitvinden waar je kansen liggen. Plein No(o)rd is een initiatief van de EDR (Eems Dollard Regio), IHK Ost-Friesland und Papenburg en de Stadt Oldenburg. Op het Plein No(o)rd leg je contacten met potentiële klanten en samenwerkingspartners en krijg je antwoord op de vraag hoe je goed voorbereid je stappen over de grens kunt zetten. 

Wil je deelnemen aan Plein Noord, schrijf je in, of neem contact op met Michel Elzinga 0031 50 525 89 99, m.elzinga@promotiedagen.nl).

-----

Der Norden der Niederlande und Nordwestdeutschland haben viel gemeinsam. Kultur, Geschichte, Gesellschaft, Landschaft, Sprache und Wirtschaft weisen viele Gemeinsamkeiten auf. Von einer soliden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kann daher viel gewonnen werden.

In den letzten Jahren sind in vielen Bereichen Partnerschaften entstanden und die Nordniederlande und Nordwestdeutschland nutzen die Talente des anderen. Wichtige Themen sind die Bioökonomie, Digitalisierung, Maritime und der „Arbeitsmarkt Nord“, an dem sich auch Bildungseinrichtungen beider Länder beteiligen. In den letzten Jahren ist es ihr auch zunehmend gelungen, durch grenzüberschreitenden Austausch und Kooperationen die Innovation und die Innovationsfähigkeit der Branche zu stärken.

Auch für KMU kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von großem Nutzen sein. Wer glaubt, dass sein Absatzmarkt bei Nieuweschans haltmacht, verpasst viele Chancen. An den Promotiedagen erfahren Sie auf verständliche Weise, wo Ihre Chancen liegen. Plein No(o)rd ist eine Initiative der EDR (Ems Dollard Region), der IHK Ost-Friesland und Papenburg und der Stadt Oldenburg. Bei Plein No(o)rd knüpfen Sie Kontakte zu potenziellen Kunden und Kooperationspartnern und erhalten eine Antwort auf die Frage, wie Sie gut vorbereitet Schritte über die Grenze gehen können.

Wenn Sie an Plein Noord teilnehmen möchten, melden Sie sich an oder kontaktieren Sie Michel Elzinga 0031 50 525 89 99, m.elzinga@promotiedagen.nl).

Ook de nieuwsbrief ontvangen?