Onderwaterscan

Onderwaterscan verzorgt inspecties met onderwaterdrones (ROV's). Wij hebben een uitgebreid assortiment aan apparatuur om onderwaterinspecties te doen van damwanden, kademuren, platforms, scheepsrompen, remmingswerken, sluizen en in zwembaden en watertanks etc. Wij brengen de conditie van het object onder water in beeld en maken van elke inspectie een video- én een digitaal verslag. Hiermee krijgt u inzicht in de conditie van het object en u kunt de informatie eventueel delen en verdere stappen bepalen.
Contactgegevens