Download toegangskaart

Groningen vernieuwt weg en spoor: bekijk de plannen op de Promotiedagen

Woensdag 1 november

Groningen investeert in de toekomst en werkt aan een betere bereikbaarheid. Tussen 2017 en 2022 vinden er grote werkzaamheden plaats aan wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden. Laat je in de stand van Groningen Bereikbaar en partners informeren over de projecten en bereikbaarheid, en bekijk de plannen met eigen ogen.

Een van die plannen is een ingrijpende verbouwing van het stationsgebied in Groningen, genaamd Spoorzone. Tijdens de Promotiedagen wordt de nieuwe maquette van het toekomstige stationsgebied gepresenteerd. Verder wordt er in 2018 gestart met de ombouw van de zuidelijke ringweg. De voorbereidende werkzaamheden voor Aanpak Ring Zuid zijn al aan de gang. Om de verbinding tussen de oostelijke ringweg en het centrum te verbeteren wordt er gewerkt aan de plannen voor het project Aanpak Oosterhamrikzone. Kom de maquettes en plannen van deze projecten met eigen ogen bekijken in onze stand.

Ook laat het OV-bureau hier hoogwaardige OV oplossingen zien. En Groningen Bereikbaar vertelt welke maatregelen er getroffen kunnen worden om je onderneming zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Laat je dus informeren over de projecten, werkzaamheden en bereikbaarheid in onze stand, direct bij de ingang van de beurs.