Download toegangskaart

Waarschuwing: malafide acquisitie in omloop!

Maandag 4 juni

Van een aantal van onze klanten hebben wij vernomen dat zij per post en/of per mail een brief hebben ontvangen waarin om bedrijfsgegevens wordt gevraagd.

In de brief wordt gerefereerd aan de Promotiedagen en/of de Promotiedagen Drenthe. In de kleine letters blijkt echter dat er een advertentieopdracht geplaatst wordt.

Het lijkt er op dat deze organisatie in het verleden gegevens van onze website heeft overgenomen, aangezien wij sinds de lancering van onze nieuwe sites geen enkele postadressen/mailadressen meer publiceren.

De post is afkomstig van: International Fairs Directory óf van Expo Guide

U zult begrijpen dat deze post niet van ons afkomstig is en dat de betreffende organisatie op geen enkele manier aan ons bedrijf is verbonden.

Wij willen u waarschuwen niet op deze brief in te gaan. Wij zullen zelf wederom melding maken bij het Steunpunt Acquisitiefraude.