Download toegangskaart

Renewi is gestart met inzameling PMD bij bedrijven

Maandag 14 oktober

RENEWI IS GESTART MET INZAMELING PMD BIJ BEDRIJVEN
 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe wereldwijde duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Nederland heeft op het gebied van het natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma’s. Actie van iedereen is nodig om de Nederlandse overheidsambities en -maatregelen te halen. Zo vraagt een doelstelling om in 2022 ten opzichte van 2012 in totaal 50% minder restafval te produceren nu al om actie.

De vraag vanuit bedrijven en organisaties aan Renewi, bijvoorbeeld in de sectoren onderwijs, zorg, horeca, recreatie, zakelijke dienstverlening en overheid, om behulpzaam te zijn bij de wens om duurzamer te werken en minder restafval over te houden, kan steeds beter beantwoord worden. Zakelijk PMD, dat bestaat uit verpakkingen van plastic, blik én drinkpakken, was in Nederland lange tijd een lastige stroom om te verwerken. En dat was moeilijk uit te leggen, want bijna iedereen is al gewend om PMD thuis apart in te zamelen. Gemeentes verzamelen deze stroom vaak al apart, en laten deze ook apart verwerken.

Met het apart inzamelen én verwerken van zakelijk PMD speelt Renewi in op het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en het programma ‘Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval van bedrijven’. Door PMD apart in te zamelen en apart te vewerken, zorgt Renewi er nu al voor dat er meer afval gescheiden wordt, er minder restafval overblijft en er dus meer grondstoffen uit het afval worden gehaald. Ze garanderen bovendien een hoogwaardige verwerking en zijn continu op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om afvalstromen te verwerken tot waardevolle grondstoffen. Zo brengt Renewi als toonaangevend waste-to-productbedrijf hun visie in praktijk: Afval Bestaat Niet. En dat is winst!

Renewi is trots op de resultaten die ze bereiken met de gescheiden inzameling en verwerking van PMD:

  1. Het zorgt ervoor dat maar liefst 80 tot 90% van de door hen ingezamelde PMD als grondstof dient om nieuwe producten van te maken. Dit is een ongekend hoog recyclingpercentage, vergeleken met andere inzamelaars en verwerkers. Hoe beter er gesorteerd wordt aan de bron, des te hoger het recyclingpercentage. De 10 tot 20% van de PMD die overblijft, krijgt alsnog een nuttige toepassing: er wordt energie mee opgewekt.
  2. De hoge recyclingpercentages van 80 tot 90% zijn mogelijk, doordat Renewi zowel het hoog- als het laag-waardige kunststof verwerken tot respectievelijk regranulaat(i) en agglomeraat(ii). De meeste verwerkers kunnen alleen het hoogwaardige materiaal verwerken en moet het laagwaardige materiaal verbranden.
  3. Zowel het sorteer-, recycling- als het productieproces van de secundaire grondstoffen regranulaat en agglomeraat vinden op dezelfde locatie plaats. Dat scheelt een schakel in het transport.
  4. Er is security of outlet. Regranulaat en agglomeraat zijn grondstoffen en mogen wél over de hele wereld verkocht worden. Hierdoor is een afzet van het materiaal gegarandeerd. Veel landen zoals China laten alleen nog maar producten of grondstoffen toe en geen (gemengd) kunststof afval.

Renewi kan het niet alleen. Met elkaar zijn we in staat om samen te werken aan een duurzaam verhaal. Daarom begeleiden ze iedere organisatie niet alleen met de inzameling, maar ondersteunt Renewi ook met sorteerwijzers, bewustwordingsposters en een digitale communicatiekit waarmee uw medewerkers en bezoekers niet alleen worden geïnformeerd maar er tevens wordt gezorgd voor bewustwording en motivatie om de PMD op de juiste manier te sorteren.

Op de Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland laten ze op standnummer 2038 niet alleen zien hoe ze de inzameling van PMD ook voor uw organisatie vorm kunnen geven. Renewi laat ook hun inzamel-middelen zien die zijn gemaakt van door ons gerecyclede harde kunststoffen. Bovendien tonen ze voorbeelden van producten die gemaakt kunnen worden van gerecycled PMD.


(i) Om een goede en reproduceerbare kwaliteit van het eindproduct te krijgen, wordt dit maalgoed vervolgens gesmolten en tot korrels verwerkt. Deze korrels van gerecyled materiaal worden regranulaat of ook wel regeneraat genoemd.

(ii) Indien nodig wordt de secundaire grondstof geagglomereerd. Bij het agglomereren wordt de kunststof in de vorm van brokjes, korrels verdicht door te verwarmen en te laten inkrimpen. Het geagglomereerde materiaal wordt samengeperst en afgesneden. Het agglomeraat kan verder verwerkt worden tot eindproduct.