Gebiedscooperatie het Hogeland

Stand nr. 6002 Vakland Het Hogeland is begonnen als een door NPG gefinancierd programma en wordt vanaf heden voortgezet als een coöperatie. In de coöperatie werken mensen vanuit de vier o’s (Overheid, Onderwijs, Ondernemers/Ondernemingen en Omgeving) samen vanuit de gedachte dat regio-ontwikkeling tot stand komt door het ontwikkelen van mensen. Vakland stimuleert en faciliteert een innovatieve leeromgeving, waar inwoners, ondernemers en gemeenschappen met en van elkaar leren met Het Hogeland als klaslokaal.
Contactgegevens