Wunderline

Stand nr. 6014 De komende jaren verbeteren we de kwaliteit van de huidige spoorlijn tussen Groningen en Bremen. Ons doel? Een snelle, en internationale treinverbinding. En een sterkere samenwerking op economisch, maatschappelijk en cultureel gebied. De Wunderline brengt zo beide regio's dichter bij elkaar. De Wunderline is de toegang tot één grote, grensoverschrijdende regio in Europa. Een belangrijke stimulans voor onbegrensde samenwerking, groei en uitwisseling!
Contactgegevens