Aanmelden: Demontage en hergebruik in de bouw

In 2030 moet het afval in de bouw en het gebruik van bouwgrondstoffen gereduceerd zijn met 50%. De achtergrond vormen de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hoe kunnen we deze stevige opgave realiseren? De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Promotiedagen Noord Nederland samen met Hanzehogeschool en Alfa-college Groningen, die beide samenwerken in het landelijke project Bouwen aan Human Capital. De bedrijven Lagemaat en Bork zijn uitgenodigd om hun visie en vooral hun praktijkervaringen te presenteren. Daarnaast is er ruim tijd voor vragen en discussie.

Evenement kaarten aanvragen

Meer bezoekers toevoegen (max 20)