De Bouwplaats

De Bouwketen staat voor grote veranderingen. Thema’s als energietransitie, circulariteit, technologie, digitalisering en de toekomst van werk houden de bouwsector steeds meer bezig. Wat betekent dat voor de bouw? Welke uitdagingen en kansen liggen er? De bouw barst van de ambitie en innovatiekracht om een antwoord te vinden op de vragen van een veranderende maatschappij.

De Promotiedagen presenteert voor de derde keer De Bouwplaats! Direct links van de beursentree ontmoet je collega’s uit de bouw, bereik je gemakkelijk de doelgroep die voor jou belangrijk is en raak geïnspireerd door de laatste innovaties en ontwikkelingen. De Bouwplaats wordt dit jaar bovendien uitgebreid met een programma over biobased en circulair bouwen.

Andere pleinen/podia